Time NG


Voor het efficiënt en effectief verantwoorden van uren


Als leverancier van innovatieve webbased software-oplossingen biedt YourSoft, voor die bedrijven/organisaties waar het verantwoorden van uren een belangrijk onderdeel van het bedrijfsproces is, de perfecte oplossing: Time NG.

Time NG zorgt er voor dat u op een uiterst efficiënte en effectieve wijze de periodieke verantwoording van uren door uw medewerkers op werksoorten, opdrachtgevers, projecten, activiteiten, machines en/of eigen gedefinieerde entiteiten kunt laten plaatsvinden. En dat via een uiterst eenvoudig maar toch flexibel en doordacht model zodat er geen enkele drempel wordt opgeworpen richting uw medewerkers bij het tijdig en volledig verantwoorden van hun uren. Daarbij bepaalt u uiteraard zelf in welk format dat gebeurt, met welke frequentie, hoe gedetailleerd de verantwoording dient plaats te vinden en welke normeringen en controles er op de verantwoorde uren moeten worden uitgevoerd.

U bent zelf "in charge", wij conformeren ons graag aan uw specifieke eisen en wensen op het gebied van urenverantwoording. Het is dan ook YourSoft !

Kenmerken Time NG:
 - Volledig 'webbased' oplossing: via portal-functionaliteit wordt het scherm voor de verantwoording van uren uitgerold naar medewerkers (intern of extern), ook uitrol naar mobiele devices;
 - Medewerkers initiëren en managers of opdrachtgevers fiatteren de uren;
 - Controle op volledigheid van urenverantwoording op basis van individueel of collectief werkrooster;
 - Inclusief registratie van afwezigheidsuren (ziek/verlof);
 - Onbeperkt aantal werksoorten, per werksoort bepaling van detailniveau;
 - Detailniveau ("dimensies") zelf in te richten rekening houdend met onderlinge samenhang;
 - Registratie van uren en aantallen (kilometers / vergoedingen / etc.)
 - Met krachtige rapportage- en analysemogelijkheden;
 - Indien gewenst: uitbreiding van urenportal naar Employee Self Services;
 - Indien gewenst: upgrade naar tijdregistratie- en roosterplanning systeem Time NG Plus;
 - Inzet Time NG via SaaS (ASP) of eigen beheer (lokale installatie).

Time NG kan zowel zelfstandig (als losse module) ingezet worden, als ook gecombineerd met de volgende deelsystemen uit de software suite YourSoft NG:

 - Finance NG              (financiële administratie en facturering);
 - Projects NG             (projectadministratie);
 - HRM & Payroll NG  (personeel- en salarisadministratie);
 - CVS NG                   (cliëntvolg-systeem);
 - Detachering NG       (detachering- en uitzendadministratie).

Klik op onderstaande links voor een impressie van Time NG:

 - Voorbeeldscherm 1;
 - Voorbeeldscherm 2;
 - Voorbeeldscherm 3;
 - Voorbeeldscherm 4.

Cloud

Alle YourSoft NG software, waaronder Time NG, wordt ook aangeboden vanuit de Cloud en is 24/7 beschikbaar. Klik hier voor meer informatie over het onderwerp Cloud en Outsourcing.

Meer informatie of een vrijblijvende demonstratie

Meer weten en/of geïnteresseerd in een vrijblijvende demonstratie ? Bel naar YourSoft of stuur een E-mail naar sales@yoursoft.nl .

 

 

Specifiek voor Sociale Werkvoorzieningen, Re-integratiebedrijven, Gemeenten, GGD’en en andere soortgelijke organisaties heeft YourSoft een set Nieuwe Generatie Mens software ontwikkeld met als kern de actieve Cliënt-/Mensbegeleiding (mens-/arbeidsontwikkeling, loopbaanbegeleiding e.d.).

CRM NG is een Nieuwe Generatie software dat voor de ondersteuning van relatie- en klantgeoriënteerde processen een complete set van geïntegreerde toepassingen biedt voor Relatiebeheer, Marketing, Sales, Service & Analyse en Rapportage.

YourSoft heeft zich toegelegd op de software ontwikkeling van een Nieuwe Generatie bedrijfssoftware. Dit onder gebruikmaking van de nieuwste ontwikkel technologieën met als basis Microsoft ASP.Net / SQL. Van ‘scratch’ af aan, waardoor er geen sprake is van ‘legacy’. Snelle en kosteneffectieve aanpassingen voor de vraag van morgen zijn daardoor mogelijk.

Finance NG is een Nieuwe Generatie software voor al uw financieel administratieve en financieel strategische processen.

YourSoft heeft zich toegelegd op de software ontwikkeling van een Nieuwe Generatie bedrijfssoftware. Dit onder gebruikmaking van de nieuwste ontwikkel technologieën met als basis Microsoft ASP.Net / SQL. Van ‘scratch’ af aan, waardoor er geen sprake is van ‘legacy’. Snelle en kosteneffectieve aanpassingen voor de vraag van morgen zijn daardoor mogelijk.

Projects NG is een Nieuwe Generatie software voor uw Projectplanning en –Management. Met voor- en nacalculatie, offertes, projectgegevens, dossiers/documenten, correspondentie, planning, capaciteit, urenregistratie e.d.

Integratie met CRM NG, HRM NG, Payroll NG en Finance NG. All-in-one, efficiënt en krachtig.

HRM NG is een Nieuwe Generatie software voor de ondersteuning van alle HR processen, zoals vacatures , verzuim/verlof , employee selfservice, signaleringen, dossiers t/m de managementrapportages. All-in-one en voor alle soorten organisaties.

Payroll NG is een Nieuwe Generatie software met een dusdanige opzet dat het zelf verwerken van de salarisadministratie zeer eenvoudige handelingen zijn.

Optimale integratie met HRM NG.

Detachering NG is een Nieuwe Generatie software om de tijdrovende handelingen bij het detacheren van mensen tot een minimum te beperken. Met plaatsingen- en contractenbeheer, matching “vraag en aanbod”, dossiers/documenten, correspondentie, urenverwerking en facturatie.
Time NG is een Nieuwe Generatie software voor het efficiënt en effectief verantwoorden van uren. Opgezet volgens een uiterst flexibel en doordacht model. Zowel zelfstandig inzetbaar (als losse module) als ook gecombineerd met andere deelsystemen uit de software suite YourSoft NG.
Time NG Plus is een Nieuwe Generatie software voor geavanceerde tijdregistratie en roosterplanning ten behoeve van bedrijven/instellingen met tijdregistratie- en tijdroosterproblematiek en de bijbehorende - vaak complexe - CAO structuur om te komen tot de te verlonen uren en anderszins.
DMS NG is een Nieuwe Generatie software dat op een gebruiksvriendelijke en efficiënte wijze al uw soorten documenten beheert en integreert met de andere procesondersteunende NG bedrijfssoftware van YourSoft. DMS NG biedt ook mogelijkheden voor Post Registratie en Routing.
Meten is weten!
Business Intelligence is dé oplossing. Managen op verbetering en hogere prestaties. Prestatiemanagement is vandaag en morgen een bittere noodzaak. Met Business Intelligence maakt u het proces van managen van de organisatie efficiënt en effectief.
Task & Go NG maakt de NG software gebruikers gelukkig. De Nieuwe Generatie (NG) software is zodanig in te richten dat de gebruiker, via zijn/haar persoonlijke Homepage, enkel zijn/haar persoonlijke signaleringen, taken en acties gemeld krijgt en uitvoert.
Ritadministratie en CAO-Urenverwerking ten behoeve van de Transport sector
De Nieuwe Generatie "TMS Lite" software maakt de weg vrij voor ongestoord en efficiënt werken