TMS Lite NG


TMS Lite NG, ontwikkeld met inbreng van Transport bedrijven

Het ontwikkelen van bedrijfsbrede software oplossingen voor de Transport sector is dusdanig specialistisch werk dat de inbrengen van kennis door diverse Transport & Logistieke bedrijven zeer nuttig is gebleken om te komen tot het uiteindelijke succesvolle resultaat: de Nieuwe Generatie "TMS Lite" software.

De Nieuwe Generatie “TMS Lite” software maakt de weg vrij voor ongestoord en efficiënt werken voor die Transport bedrijven die geen "zwaar" Transport Management Systeem nodig hebben met uitgebreide planningsprocessen.

De Nieuwe Generatie “TMS Lite” software communiceert met de boordcomputers van Transics, Trimble en anderen.

TMS Lite NG biedt, naast de verwerking van de ritdata uit de boordcomputer en de CAO-urenverwerking (zie PayHours NG), tevens de mogelijkheid van een volledig beheer van uw Transportopdrachten. Inclusief het inplannen van opdrachten op voertuig/medewerker, het verzenden van opdrachten naar de boordcomputer (vice-versa) en het facturatieproces.

Voor een beschrijving en een aantal schermvoorbeelden van TMS Lite NG, klik hier .

Op korte termijn wordt TMS Lite NG verder uitgebreid met functionaliteiten op het gebied van Wagenparkbeheer en Schade-administratie. Tevens hebben we functionaliteiten op het terrein van Administratieve planning ("Planbord") in onderzoek genomen.

TMS Lite NG is verder uit te breiden met de (integrale) deelsystemen van YourSoft op het gebied van Salarisverwerking, HRM, Relatiebeheer, Financiële administratie en diverse Dashboards met financiële en operationele stuurinformatie.

 

Nieuwste ontwikkel technologieën

Voor de ontwikkeling van “TMS Lite NG” wordt gebruik gemaakt van de nieuwste ontwikkel technologieën met als basis Microsoft ASP.Net / SQL.  Van ‘scratch’ af aan.  Dus geen (kopieer) gebruik van andere / verouderde software.

Maar wel met gebruik van de actuele Transport/Logistieke kennis van onze partners en van onze zelf opgebouwde diepgaande kennis van de specifieke Transport en Logistieke bedrijfs- en werkprocessen, de boordcomputer communicatie en de administratieve verwerkingen en financiële en operationele stuurinformatie (Dashboards).

De Nieuwe Generatie “TMS Lite NG” is volledig Webbased ontwikkeld (dus niet Web-enabled) op basis van een vooruitstrevende technologie en een innovatieve / slimme architectuur.

De vernieuwende architectuur en structuur is dusdanig inzichtelijk dat snelle en kosteneffectieve software aanpassingen voor de vraag van morgen toepasbaar zijn. De steeds weer veranderende wettelijke, maatschappelijke en commerciële situaties vereisen een slagvaardig software onderhoud.

De Nieuwe Generatie “TMS Lite NG” is proces- en workflow driven en op een eenvoudige wijze in te richten naar uw specifieke bedrijfs- en werkprocessen en verantwoordingen en persoonlijk af te stemmen op de gebruiker.

En als “last but not least”: altijd en overal beschikbaar via de smartphone, tablet, notebook of desktop (denk hierbij ook aan uw chauffeurs).

 

Task & Go 

Task & Go NG maakt gebruikers gelukkig. Alleen jouw signaleringen, jouw taken en jouw acties uitvoeren vanuit jouw persoonlijke Homepage op een ongekend gebruiksvriendelijke, laagdrempelige en simpele wijze met een minimum aan muisklikken.

Als het ware met een gids aan de hand loodst deze je door jouw werkprocessen. Zo worden zelfs de meest complexe taken heel eenvoudig.

YourSoft, the simple guide to using your NG software – Klik hier

 

TMS Lite NG en Dashboard NG voor het managen op verbetering en hogere prestaties.

Up-to-date en Realtime stuurinformatie is vandaag de dag een bittere noodzaak voor de Transport/Logistieke bedrijven.

Met behulp van de geintegreerde Business Intelligence en Rapportage technologie van LogiAnalystics biedt Dashboard NG op ieder moment actuele stuurinformatie vanuit TMS NG (boordcomputer informatie) in combinatie met bijv. Finance NG,  HRM NG en Payroll NG (denk hierbij ook aan de loonkosten).

Stuur-/prestatie management is niet meer weg te denken. Met Business Intelligence maakt u het proces van managen van de organisatie efficiënt en effectief.

Dashboard NG is gebaseerd op het fenomeen "Meten is weten” en omvat een breed scala van specifieke/actuele Business Intelligence Dashboards (KPI’s) vanuit een combinatie van data uit de diverse YourSoft NG software producten.

Uitermate moderne/actuele en sturende (prestatie) management indicatoren op basis van (min of meer) real time data. Daar waar nodig kunt u direct tot actie ic. bijsturing overgaan. Dashboard NG is een optimaal Scorecard instrument.

De “standaard” YourSoft  Business Intelligence Dashboards zijn - na een opleiding - door de klant verder uit te breiden en/of te wijzigen. 

De Dashboards kunnen binnen de NG software worden opgenomen op de Homepage van en voor de daartoe geselecteerde gebruikers, het management en de directie. Geheel instelbaar.

Door integratie van Google Maps ziet u direct waar uw klanten zitten en kunt u doorklikken op essentiële klantinformatie. Zo kunt u eenvoudig achterhalen welke klanten een positieve of negatieve bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat..

Klik hieronder voor een voorbeeld van enkele Dashboards.

Voorbeeld

Bij YourSoft kunt u terecht voor een alles-in-één oplossing. Geïntegreerd en Webbased (dus niet Web-enabled). En  altijd en overal beschikbaar via de smartphone, tablet, notebook of desktop (denk hierbij ook aan uw chauffeurs).

Meer informatie of een vrijblijvende demonstratie

Meer weten en/of geïnteresseerd in een vrijblijvende demonstratie ? Bel naar YourSoft of stuur een E-mail naar sales@yoursoft.nl


Specifiek voor Sociale Werkvoorzieningen, Re-integratiebedrijven, Gemeenten, GGD’en en andere soortgelijke organisaties heeft YourSoft een set Nieuwe Generatie Mens software ontwikkeld met als kern de actieve Cliënt-/Mensbegeleiding (mens-/arbeidsontwikkeling, loopbaanbegeleiding e.d.).

CRM NG is een Nieuwe Generatie software dat voor de ondersteuning van relatie- en klantgeoriënteerde processen een complete set van geïntegreerde toepassingen biedt voor Relatiebeheer, Marketing, Sales, Service & Analyse en Rapportage.

YourSoft heeft zich toegelegd op de software ontwikkeling van een Nieuwe Generatie bedrijfssoftware. Dit onder gebruikmaking van de nieuwste ontwikkel technologieën met als basis Microsoft ASP.Net / SQL. Van ‘scratch’ af aan, waardoor er geen sprake is van ‘legacy’. Snelle en kosteneffectieve aanpassingen voor de vraag van morgen zijn daardoor mogelijk.

Finance NG is een Nieuwe Generatie software voor al uw financieel administratieve en financieel strategische processen.

YourSoft heeft zich toegelegd op de software ontwikkeling van een Nieuwe Generatie bedrijfssoftware. Dit onder gebruikmaking van de nieuwste ontwikkel technologieën met als basis Microsoft ASP.Net / SQL. Van ‘scratch’ af aan, waardoor er geen sprake is van ‘legacy’. Snelle en kosteneffectieve aanpassingen voor de vraag van morgen zijn daardoor mogelijk.

Projects NG is een Nieuwe Generatie software voor uw Projectplanning en –Management. Met voor- en nacalculatie, offertes, projectgegevens, dossiers/documenten, correspondentie, planning, capaciteit, urenregistratie e.d.

Integratie met CRM NG, HRM NG, Payroll NG en Finance NG. All-in-one, efficiënt en krachtig.

HRM NG is een Nieuwe Generatie software voor de ondersteuning van alle HR processen, zoals vacatures , verzuim/verlof , employee selfservice, signaleringen, dossiers t/m de managementrapportages. All-in-one en voor alle soorten organisaties.

Payroll NG is een Nieuwe Generatie software met een dusdanige opzet dat het zelf verwerken van de salarisadministratie zeer eenvoudige handelingen zijn.

Optimale integratie met HRM NG.

Detachering NG is een Nieuwe Generatie software om de tijdrovende handelingen bij het detacheren van mensen tot een minimum te beperken. Met plaatsingen- en contractenbeheer, matching “vraag en aanbod”, dossiers/documenten, correspondentie, urenverwerking en facturatie.
Time NG is een Nieuwe Generatie software voor het efficiënt en effectief verantwoorden van uren. Opgezet volgens een uiterst flexibel en doordacht model. Zowel zelfstandig inzetbaar (als losse module) als ook gecombineerd met andere deelsystemen uit de software suite YourSoft NG.
Time NG Plus is een Nieuwe Generatie software voor geavanceerde tijdregistratie en roosterplanning ten behoeve van bedrijven/instellingen met tijdregistratie- en tijdroosterproblematiek en de bijbehorende - vaak complexe - CAO structuur om te komen tot de te verlonen uren en anderszins.
DMS NG is een Nieuwe Generatie software dat op een gebruiksvriendelijke en efficiënte wijze al uw soorten documenten beheert en integreert met de andere procesondersteunende NG bedrijfssoftware van YourSoft. DMS NG biedt ook mogelijkheden voor Post Registratie en Routing.
Meten is weten!

Business Intelligence is dé oplossing. Managen op verbetering en hogere prestaties. Prestatiemanagement is vandaag en morgen een bittere noodzaak. Met Business Intelligence maakt u het proces van managen van de organisatie efficiënt en effectief.
Task & Go NG maakt de NG software gebruikers gelukkig. De Nieuwe Generatie (NG) software is zodanig in te richten dat de gebruiker, via zijn/haar persoonlijke Homepage, enkel zijn/haar persoonlijke signaleringen, taken en acties gemeld krijgt en uitvoert.
Ritadministratie en CAO-Urenverwerking ten behoeve van de Transport sector