YourSoft, the simple guide to using your NG software


De Nieuwe Generatie (NG) software is zodanig in te richten dat de gebruiker, via zijn persoonlijke Homepage, enkel zijn persoonlijke signaleringen, taken en acties gemeld krijgt en uitvoert. Dit op een ongekend gebruiksvriendelijke, laagdrempelige en simpele wijze met een minimum aan muisklikken. Als het ware met een gids aan de hand loodst deze je door jouw werkprocessen. Zo worden zelfs de meest complexe taken heel eenvoudig.

YourSoft, the simple guide to using your NG software. 

Jouw persoonlijke YourSoft Homepage kan worden ingericht als jouw persoonlijke bureaublad, van waaruit ook al jouw andere dan YourSoft relevante applicaties benaderd kunnen worden, zoals Outlook, Word, Excel doch ook de verwijzingen (integratie) naar netwerk drives en zelfs via Webservices (integratie) naar externe (bedrijfs-)applicaties. Zodoende is sprake van JOUW persoonlijke software ! Op welk niveau en voor welke processen dan ook.

De persoonlijke YourSoft Homepage wordt thans met nog een grensverleggende optie uitgebreid, nl. met jouw persoonlijke workflows, om vanuit jouw taken voor-gedefinieerde stappen te laten plaatsvinden in welke volgorde en langs welke route (= functionaliteiten) de taak/taken dienen te worden afgehandeld. Een super wizard. Your super wizard. Foutloos, snel en met een minimum aan muisklikken. En als je daarbij ook nog de data van andere applicaties kunt betrekken, dan heb je daadwerkelijk JOUW persoonlijke omgeving op JOUW persoonlijke Homepage ic. JOUW persoonlijke buraublad.

Voor voorbeelden van het toepassingsgebied Employee Self Services (ESS):

klik hier (1)

Klik hier (2)

Voor voorbeelden van het toepassingsgebied ClientVolg processen:

klik hier (1)

Klik hier (2)