PayHours NGRitadministratie en CAO-urenverwerking ten behoeve van de Transport sector.

Specifiek voor bedrijven in de Transport sector biedt YourSoft met PayHours NG de oplossing voor het verwerken van de ritdata uit uw boordcomputers (Ritadministratie) alsmede de vertaling van deze ritdata (conform de regelgeving van de Transport CAO) naar de te verlonen uren en vergoedingen van uw medewerkers.

 

PayHours NG omvat:

 - Communicatie boordcomputer ten behoeve van ritdata (ook "mixed fleet")
 - Homepage taken en signaleringen op basis van workflows
 - Snelle en handige zoekfuncties
 - Ritcontrole-/administratie
 - Normeringen (ook op basis van Points of Intrest)
 - CAO-berekeningen (uren, toeslagen en vergoedingen)
 - Rapportages (ook Grafieken en Dashboards)
 - Afwezigheidsregistratie (Verlof en Verzuim)
 - Vakantieplanning / Bezettingsoverzichten
 - Chauffeurs - / medewerkersportal
 - HRM functies: benevens de Afwezigheidsregistratie ook Opleidingen, Werkschema's, Gesprekken en Vrije Onderwerpen
 - Koppelingen met derden software systemen (Salarisverwerkers, TMS e.d.)

PayHours NG bevat ook de Transport CAO-rekenregels van andere landen.

PayHours NG communiceert met de boordcomputers van Transics, Trimble en anderen. Ook "mixed fleet".

PayHours NG kan worden uitgebreid met TMS Lite NG. Een Transport Management Systeem voor Transport bedrijven zonder zware planningsprocessen. Zie onder TMS Lite NG.

PayHours NG is ook uit te breiden met de (integrale) deelsystemen van YourSoft op het gebied van Salarisverwerking, HRM, Relatiebeheer, Financiële administratie en diverse Dashboards met financiële en operationele stuurinformatie.

PayHours NG is Multi Language en Multi Currency.

 

Nieuwste ontwikkel technologieën


PayHours NG
is van ‘scratch’ af aan ontwikkeld onder gebruikmaking van de nieuwste ontwikkel technologieën met als basis Microsoft ASP.Net / SQL. Volledig Webbased ontwikkeld (dus niet Web-enabled) op basis van een vooruitstrevende technologie en een innovatieve / slimme architectuur.

De vernieuwende architectuur en structuur is dusdanig inzichtelijk dat snelle en kosteneffectieve software aanpassingen voor de vraag van morgen toepasbaar zijn.

PayHours NG is proces- en workflow driven en op een eenvoudige wijze in te richten naar uw specifieke bedrijfs- en werkprocessen en verantwoordingen en persoonlijk af te stemmen op de gebruiker.De andere NG software producten zijn “integraal” toe te voegen aan PayHours NG, zodat u voor uw organisatie de gewenste set bedrijfssoftware kunt samenstellen en in gebruik nemen.

De andere NG software producten op het gebied van Salarisverwerking HRM, Relatiebeheer Financiële administratie en diverse Dashboards met financiële en operationele stuurinformatie zijn "integraal" toe te voegen aan PayHours NG, zodat u voor uw organisatie de gewenste set bedrijfssoftware kunt samenstellen en in gebruik nemen.

 

Cloud

Alle YourSoft NG software, waaronder PayHours NG, wordt ook aangeboden vanuit de Cloud en is 24/7 beschikbaar. Klik hier voor meer informatie over het onderwerp Cloud en Outsourcing.

Meer informatie of een vrijblijvende demonstratie

Meer weten en/of geïnteresseerd? Bel naar YourSoft of stuur een E-mail naar sales@yoursoft.nl .

Specifiek voor Sociale Werkvoorzieningen, Re-integratiebedrijven, Gemeenten, GGD’en en andere soortgelijke organisaties heeft YourSoft een set Nieuwe Generatie Mens software ontwikkeld met als kern de actieve Cliënt-/Mensbegeleiding (mens-/arbeidsontwikkeling, loopbaanbegeleiding e.d.).

CRM NG is een Nieuwe Generatie software dat voor de ondersteuning van relatie- en klantgeoriënteerde processen een complete set van geïntegreerde toepassingen biedt voor Relatiebeheer, Marketing, Sales, Service & Analyse en Rapportage.

YourSoft heeft zich toegelegd op de software ontwikkeling van een Nieuwe Generatie bedrijfssoftware. Dit onder gebruikmaking van de nieuwste ontwikkel technologieën met als basis Microsoft ASP.Net / SQL. Van ‘scratch’ af aan, waardoor er geen sprake is van ‘legacy’. Snelle en kosteneffectieve aanpassingen voor de vraag van morgen zijn daardoor mogelijk.

Finance NG is een Nieuwe Generatie software voor al uw financieel administratieve en financieel strategische processen.

YourSoft heeft zich toegelegd op de software ontwikkeling van een Nieuwe Generatie bedrijfssoftware. Dit onder gebruikmaking van de nieuwste ontwikkel technologieën met als basis Microsoft ASP.Net / SQL. Van ‘scratch’ af aan, waardoor er geen sprake is van ‘legacy’. Snelle en kosteneffectieve aanpassingen voor de vraag van morgen zijn daardoor mogelijk.

Projects NG is een Nieuwe Generatie software voor uw Projectplanning en –Management. Met voor- en nacalculatie, offertes, projectgegevens, dossiers/documenten, correspondentie, planning, capaciteit, urenregistratie e.d.

Integratie met CRM NG, HRM NG, Payroll NG en Finance NG. All-in-one, efficiënt en krachtig.

HRM NG is een Nieuwe Generatie software voor de ondersteuning van alle HR processen, zoals vacatures , verzuim/verlof , employee selfservice, signaleringen, dossiers t/m de managementrapportages. All-in-one en voor alle soorten organisaties.

Payroll NG is een Nieuwe Generatie software met een dusdanige opzet dat het zelf verwerken van de salarisadministratie zeer eenvoudige handelingen zijn.

Optimale integratie met HRM NG.

Detachering NG is een Nieuwe Generatie software om de tijdrovende handelingen bij het detacheren van mensen tot een minimum te beperken. Met plaatsingen- en contractenbeheer, matching “vraag en aanbod”, dossiers/documenten, correspondentie, urenverwerking en facturatie.
Time NG is een Nieuwe Generatie software voor het efficiënt en effectief verantwoorden van uren. Opgezet volgens een uiterst flexibel en doordacht model. Zowel zelfstandig inzetbaar (als losse module) als ook gecombineerd met andere deelsystemen uit de software suite YourSoft NG.
Time NG Plus is een Nieuwe Generatie software voor geavanceerde tijdregistratie en roosterplanning ten behoeve van bedrijven/instellingen met tijdregistratie- en tijdroosterproblematiek en de bijbehorende - vaak complexe - CAO structuur om te komen tot de te verlonen uren en anderszins.
DMS NG is een Nieuwe Generatie software dat op een gebruiksvriendelijke en efficiënte wijze al uw soorten documenten beheert en integreert met de andere procesondersteunende NG bedrijfssoftware van YourSoft. DMS NG biedt ook mogelijkheden voor Post Registratie en Routing.
Meten is weten!

Business Intelligence is dé oplossing. Managen op verbetering en hogere prestaties. Prestatiemanagement is vandaag en morgen een bittere noodzaak. Met Business Intelligence maakt u het proces van managen van de organisatie efficiënt en effectief.
Task & Go NG maakt de NG software gebruikers gelukkig. De Nieuwe Generatie (NG) software is zodanig in te richten dat de gebruiker, via zijn/haar persoonlijke Homepage, enkel zijn/haar persoonlijke signaleringen, taken en acties gemeld krijgt en uitvoert.
De Nieuwe Generatie "TMS Lite" software maakt de weg vrij voor ongestoord en efficiënt werken