Cliëntvolg NG


Cliënt-/Mensbegeleidingssoftware waarbij de MENS centraal staat.

Specifiek voor Sociale Werkvoorzieningen, Re-integratiebedrijven, Gemeenten, GGD’en en andere soortgelijke organisaties heeft YourSoft een set Nieuwe Generatie Mens software ontwikkeld met als kern de actieve Cliënt-/Mensbegeleiding (mens-/arbeidsontwikkeling, loopbaanbegeleiding e.d.).

Het accuraat kunnen begeleiden, matchen en volgen van mensen in een bepaald traject is van essentieel belang voor zowel het welslagen van de persoon/het traject als ook het werken aan een goede dossiervorming. Ook een goede aansluiting op de interne en externe arbeidsmarkt is een eerste vereiste. Matchen is dan ook mogelijk op interne vacatures en op online vacaturebestanden.

Mens
software die er toe doet ! Richt zich op bedrijfs- en werkprocessen waarin het begeleiden van personen centraal staat, zoals:
Casemanagement, Re-integratie, Sociale activering, Participatie, WSW, Detachering, WMO, WWB, Inburgering, Begeleid Werken, Schuldhulpverlening, Jeugdhulpverlening en andere soortgelijke organisaties.

Nieuwste ontwikkel technologieën

De Nieuwe Generatie Mens begeleidingssoftware is van ‘scratch’ af aan ontwikkeld onder gebruikmaking van de nieuwste ontwikkel technologieën met als basis Microsoft ASP.Net / SQL. Volledig Webbased ontwikkeld (dus niet Web-enabled) op basis van een vooruitstrevende technologie en een innovatieve / slimme architectuur.
De vernieuwende architectuur en structuur is dusdanig inzichtelijk dat snelle en kosteneffectieve software aanpassingen voor de vraag van morgen toepasbaar zijn.

De steeds weer veranderende wettelijke, maatschappelijke en commerciële situaties vereisen een slagvaardig software onderhoud. Denk aan de Participatiewet en de interactie en informatie uitwisseling in de keten van Cliënt-/Mens begeleidingsorganisaties, Opdracht-/werkgevers, Gemeentelijke Sociale Diensten en Sociale Werkvoorzieningen e.d.

De Nieuwe Generatie Mens begeleidingssoftware is proces- en workflow driven en op een eenvoudige wijze in te richten naar uw specifieke bedrijfs- en werkprocessen en verantwoordingen en persoonlijk af te stemmen op de gebruiker.

De andere NG software producten zijn “integraal” toe te voegen aan CliëntVolg NG, zodat u voor uw organisatie de gewenste set bedrijfssoftware kunt samenstellen en in gebruik nemen.

Cloud

Alle YourSoft NG software, waaronder CliëntVolg NG, wordt ook aangeboden vanuit de Cloud en is 24/7 beschikbaar. Klik hier voor meer informatie over het onderwerp Cloud en Outsourcing.

Meer informatie of een vrijblijvende demonstratie

Meer weten en/of geïnteresseerd? Bel naar YourSoft of stuur een E-mail naar sales@yoursoft.nl .
Specifiek voor Sociale Werkvoorzieningen, Re-integratiebedrijven, Gemeenten, GGD’en en andere soortgelijke organisaties heeft YourSoft een set Nieuwe Generatie Mens software ontwikkeld met als kern de actieve Cliënt-/Mensbegeleiding (mens-/arbeidsontwikkeling, loopbaanbegeleiding e.d.).

CRM NG is een Nieuwe Generatie software dat voor de ondersteuning van relatie- en klantgeoriënteerde processen een complete set van geïntegreerde toepassingen biedt voor Relatiebeheer, Marketing, Sales, Service & Analyse en Rapportage.

YourSoft heeft zich toegelegd op de software ontwikkeling van een Nieuwe Generatie bedrijfssoftware. Dit onder gebruikmaking van de nieuwste ontwikkel technologieën met als basis Microsoft ASP.Net / SQL. Van ‘scratch’ af aan, waardoor er geen sprake is van ‘legacy’. Snelle en kosteneffectieve aanpassingen voor de vraag van morgen zijn daardoor mogelijk.

Finance NG is een Nieuwe Generatie software voor al uw financieel administratieve en financieel strategische processen.

YourSoft heeft zich toegelegd op de software ontwikkeling van een Nieuwe Generatie bedrijfssoftware. Dit onder gebruikmaking van de nieuwste ontwikkel technologieën met als basis Microsoft ASP.Net / SQL. Van ‘scratch’ af aan, waardoor er geen sprake is van ‘legacy’. Snelle en kosteneffectieve aanpassingen voor de vraag van morgen zijn daardoor mogelijk.

Projects NG is een Nieuwe Generatie software voor uw Projectplanning en –Management. Met voor- en nacalculatie, offertes, projectgegevens, dossiers/documenten, correspondentie, planning, capaciteit, urenregistratie e.d.

Integratie met CRM NG, HRM NG, Payroll NG en Finance NG. All-in-one, efficiënt en krachtig.

HRM NG is een Nieuwe Generatie software voor de ondersteuning van alle HR processen, zoals vacatures , verzuim/verlof , employee selfservice, signaleringen, dossiers t/m de managementrapportages. All-in-one en voor alle soorten organisaties.

Payroll NG is een Nieuwe Generatie software met een dusdanige opzet dat het zelf verwerken van de salarisadministratie zeer eenvoudige handelingen zijn.

Optimale integratie met HRM NG.

Detachering NG is een Nieuwe Generatie software om de tijdrovende handelingen bij het detacheren van mensen tot een minimum te beperken. Met plaatsingen- en contractenbeheer, matching “vraag en aanbod”, dossiers/documenten, correspondentie, urenverwerking en facturatie.
Time NG is een Nieuwe Generatie software voor het efficiënt en effectief verantwoorden van uren. Opgezet volgens een uiterst flexibel en doordacht model. Zowel zelfstandig inzetbaar (als losse module) als ook gecombineerd met andere deelsystemen uit de software suite YourSoft NG.
Time NG Plus is een Nieuwe Generatie software voor geavanceerde tijdregistratie en roosterplanning ten behoeve van bedrijven/instellingen met tijdregistratie- en tijdroosterproblematiek en de bijbehorende - vaak complexe - CAO structuur om te komen tot de te verlonen uren en anderszins.
DMS NG is een Nieuwe Generatie software dat op een gebruiksvriendelijke en efficiënte wijze al uw soorten documenten beheert en integreert met de andere procesondersteunende NG bedrijfssoftware van YourSoft. DMS NG biedt ook mogelijkheden voor Post Registratie en Routing.
Meten is weten!
Business Intelligence is dé oplossing. Managen op verbetering en hogere prestaties. Prestatiemanagement is vandaag en morgen een bittere noodzaak. Met Business Intelligence maakt u het proces van managen van de organisatie efficiënt en effectief.
Task & Go NG maakt de NG software gebruikers gelukkig. De Nieuwe Generatie (NG) software is zodanig in te richten dat de gebruiker, via zijn/haar persoonlijke Homepage, enkel zijn/haar persoonlijke signaleringen, taken en acties gemeld krijgt en uitvoert.
Ritadministratie en CAO-Urenverwerking ten behoeve van de Transport sector
De Nieuwe Generatie "TMS Lite" software maakt de weg vrij voor ongestoord en efficiënt werken